Dřevěné pelety

Pelety jsou vyráběné z čistých dřevěných pilin bez chemických příměsí a pojiv. Pro výrobu pelet používáme dřevo z jehličnatých dřevin. V současnosti trend recyklace získává popularitu po celém světě a výroba pelet je jednou ze slibných oblastí pro využití dřevního odpadu. 
 Pelety jsou vysoce ekologické palivo, které neobsahuje těžké kovy ani síru. Při spalování se uvolňuje malé množství oxidu uhličitého. Vyrábíme kvalitní pelety EN Plus A1, které jsou potvrzeny certifikátem kvality ID-NR BY003

Hlavní vlastnosti našich pelet

průměr
6 mm
délky
30 mm
výhřevnost
≥ 16,5 MJ/kg
vlhkost
≤ 10 %
popel
≤ 0,7 %
EAN kód
4811670900004

Výrobky jsou baleny do sáčků o hmotnosti 15 kilogramů ( nabízíme možnost vlastního potisku ) a do velkých BIG BEGů o hmotnosti 1 tuny.

Vezměte prosím na vědomí, že v souladu s rozhodnutím certifikačních orgánů EU byly dočasně pozastaveny následující certifikáty:
1) FSC NC-COC-064557 - od 08.04.2012
1) ENplus BY 003 - od 15.04.2012